info@adesmadenkimya.com
Mikronize kalsit özellikle yazı kâğıtları, duvar kâğıtları ve kartonların üretiminde selüloza % 15-30 arasında katılarak kullanılmaktadır.
Kağıt Sanayii

Mikronize kalsit özellikle yazı kâğıtları, duvar kâğıtları ve kartonların üretiminde selüloza % 15-30 arasında katılarak kullanılmaktadır. Yüksek beyazlıkta olması, ucuzluğu ve kâğıda kazandırdığı diğer teknik özelliklerden dolayı son 10 yıl içersinde Avrupa’dan başlayıp tüm dünyada kaolinin yerini alarak kâğıt sektörüne girmiştir. 

Kaolinin dolguda kullanıldığı asit sistemiyle üretim yapan kâğıt sektörü son 10-15 yıl içersinde artan bir ivmeyle nötr tutkallama veya alkali sistem diye tanımlanan yönteme dönmüştür. Üretilen kâğıtlarda böylece zaman içersinde sararma önlenmiş ve kaoline göre daha fazla kalsit dolgusu girme imkânı olmuştur. Bu da daha az selüloz tüketimi daha az optik beyazlatıcı kullanımı demektir. Böylece kalsit çevreye ciddi katkılarda bulunmuştur. Dünyada 18-20x10^6 ton olan kâğıt sektörü dolgusunun yaklaşık yarısında öğütülmüş kalsit ve PCC olarak isimlendirilen çöktürülmüş kalsit kullanılmaktadır. Bunun önemli kısmı dolgu % 25-30 kadarı da kaplama kuşe kalsittir. 

Avrupa’da genellikle % 60’ı 2 mikron altında sulu öğütülmüş kalsit % 75 su % 25 katı halde kâğıt sektöründe dolgu amaçlı kullanılır. Yine %88-90, 2 mikron altı sulu öğütülmüş kuşe kalsiti kaplama için kullanılmaktadır. 

Türkiye’de ise dolgu kalsitin tane dağılımına SEKA ve bazı özel kuruluşlar dikkat etmekte fakat 2 mikron altı % 42-44 ve kuru öğütülmüş kalsit dolguda kullanılmaktadır. Bazı kâğıt üreticileri 2 mikron altı %36-38 civarında kalsitler bile kullanılmaktadır. Türkiye’de kâğıt sektörü tahmini tüketimi 50x103 ton kadardır.